Onze

Spelregels

Algemeen

In alle activiteiten staat de gezelligheid voorop. Bij elk verschil van inzicht dient sportiviteit en fair-play de doorslag te geven. Neem de tijd om de wedstrijd na afloop te bespreken onder het genot van een drankje.

Teams

• Elke vereniging kan zich inschrijven met 1 of meerdere teams.
• De inschrijfkosten per team bedragen € 40.00 door de teamleden te voldoen.
• Een team bestaat uit 5 of 6 spelers eventueel aangevuld met invallers.
• De vaste spelers zijn heren van minimaal 50 jaar en dames van minimaal 45 jaar. Ook alle invallers dienen aan deze leeftijdsgrens te voldoen.
• Elk team heeft een teamcaptain, die de contacten onderhoud met de verenigingscoördinator.
• Het spelniveau van de spelers is ten hoogste 6 KNLTB niveau. Spelers met een hoger speelniveau mogen niet ingezet worden.
• Het aantal teams wordt voor aanvang van de competitie door de verenigingscoördinatoren aan de bestuur verstrekt .
• Elke vereniging kan een poule algemene reservespelers aanhouden. Het inzetten van deze spelers, moet eveneens in overeenstemming zijn met het spelniveau en leeftijdgrens als boven omschreven.
• Als een speler of speelster vervangen moet worden door een invaller dan mag de speelsterkte van deze invaller niet beter zijn dan de speelsterkte van de speler of speelster die vervangen wordt.

De wedstrijddag

• De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag in de periode juni tot en met augustus.
• Er wordt gespeeld in poules van 5, 6 of 7 teams.
• Alle spelers moeten om 9.00 uur aanwezig zijn en om uiterlijk 9.30 uur met de wedstrijd beginnen.
• Indien op de speeldag een temperatuur van 30 graden Celsius wordt verwacht wordt er niet gespeeld. De competitieleider zal in dat geval maandagmorgen alle teamcaptains hierover per mail berichten.
• Op de wedstrijddag wordt door een team 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 mixed-dubbel partijen gespeeld.
• De teamcaptain van de thuisspelende vereniging bepaalt in de mixed-wedstrijden welke spelers van zijn team ingezet worden en tegen welke mixed-dubbel van de tegenstander wordt gespeeld.
• Een speler is niet verplicht beide wedstrijden te spelen. Een andere speler uit het team, of een reservespeler mag de eerste of tweede wedstrijd spelen. Er mogen maximaal 2 reserve spelers op een speeldag in een team worden opgesteld.
• Het thuisspelende team zorgt voor twee sets goede ballen.

Vervangende speeldag

• Indien door weersomstandigheden of andere dringende redenen niet op de vastgestelde dinsdag gespeeld kan worden neemt de thuisspelende teamcaptain contact op met de captain van de tegenstander.
• De captain van de thuisspelende ploeg legt dezelfde dag twee alternatieve data, vallende binnen een termijn van twee weken, voor aan de tegenstander.
• Als het bezoekende team op beide data niet kan, dan moet de captain van het bezoekende team contact opnemen om te zoeken naar een andere datum.
• Lukt het niet om tot een nieuwe afspraak te komen dan nemen beide teams contact op
met hun verenigingscoördinator.
• De verenigingscoördinatoren zullen alsnog trachten een nieuwe speeldatum vast te stellen.
• In alle gevallen moet de verhindering en de eventuele wijziging doorgegeven worden aan de competitieleider Koos Broere. E-mail: genk.broere@gmail.com.
• Als het uiteindelijk niet mogelijk is een andere datum te plannen dan zal in de eerstvolgende
bestuursvergadering een beslissing worden genomen over de uitslag.

De wedstrijd

• Er wordt gespeeld volgens de KNLTB spelregels.
• Voor ballen “in en uit”, wordt verwezen naar de officiële richtlijnen voor partijen die zonder stoelscheidsrechter worden gespeeld. In deze richtlijn wordt mede een beroep gedaan op de sportieve instelling van de spelers.
• De teamcaptains van de thuisspelende vereniging overleggen met elkaar, welk team op welke baan speelt.
• De wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij 6-6 in een set wordt er een tiebreak gespeeld.
• Er wordt geen derde set gespeeld. Voor een gewonnen set krijgt een team 1 punt.
• De uitslag van een wedstrijd kan dus zijn: 2-0, 0-2 of 1-1.
• Op een speeldag kan een team maximaal 8 punten winnen.
• De thuispelende teamcaptain geeft de einduitslag op de speeldag door aan de competitieleider Koos Broere (genk.broere@gmail.com).

Poules

• De poule-indeling is naar teamsterkte.
• De winnaar van een poule promoveert naar een hogere poule.
• De verliezer in een poule degradeert naar een lagere poule.
• Het bestuur heeft het recht hiervan af te wijken.
• Een gedegradeerd team mag niet als ander team in een hogere poule terugkeren.